Đĩa_Phân_phối_khí_bọt_lớn_longtech

Đĩa_Phân_phối_khí_bọt_lớn_longtech

Đĩa Phân phối khí bọt lớn longtech


Đĩa Phân phối khí bọt lớn longtech. Hệ thống phân phối khí bằng đĩa LONGTECH có kích thước 250mm và 325mm đối với đĩa thổi khí tinh)

Đĩa Phân phối khí bọt lớn longtech

Đĩa Phân phối khí bọt lớn
Lưu lượng 0,08 - 0,1 m3/phút

Đối với các đĩa phân phối khí bọt mịn, kích thước bọt khí từ 1 – 6mm
Đối với hệ ống đục lỗ, đĩa khí thô thì kích thước bọt khí từ 2 – 10 mm

 

 

Đĩa Phân phối khí bọt lớn longtech 

Việc lựa chọn thiết bị phân tán khí phụ thuộc vào từng quy mô công trình. Đảm bảo cường độ khí phân tán phải đảm bảo lớn hơn giá trị tối thiểu để có thể tách cặn bẩn chui ra khỏi các lỗ và phải nhỏ hơn giá trị tối đa để vận tốc nổi không lớn, giữ được thời gian tiếp xúc của khí và nước.

Sản phẩm liên quanĐỆM_VI_SINH_TỔ_ONG Heywel RSA 56

ĐỆM_VI_SINH_TỔ_ONG Heywel RSA 56

Xem chi tiết
Oxyflex-Supratec-Diffuser-2

Oxyflex-Supratec-Diffuser-2

Xem chi tiết
Đĩa_phân_phối_khí_và_ống_phân_phối_khí_LONGTECH

Đĩa_phân_phối_khí_và_ống_phân_phối_khí_LONGTECH

Xem chi tiết
ĐĨA_PHÂN_PHỐI_KHÍ_(ĐĨA THỔI KHÍ)

ĐĨA_PHÂN_PHỐI_KHÍ_(ĐĨA THỔI KHÍ)

Xem chi tiết